4 błędy komunikacji wewnętrznej w firmie

Żadne przedsiębiorstwo nie będzie funkcjonować dobrze, jeśli proces komunikacji będzie utrudniony. Wiele firm zapomina o tym, że sprawne i bezproblemowe przekazywanie informacji jest podstawą efektywnej pracy. Nie można stworzyć zgranego zespołu, jeśli będzie on miał kłopot, aby się ze sobą porozumieć. Priorytetem są działania, które pomogą wyeliminować wszelkie błędy w systemie komunikacji wewnętrznej. Tylko w ten sposób można podnieść wydajność personelu, co bezpośrednio przełoży się na wzrost zysku z działalności. Prosta i szybka komunikacja umożliwia również podniesienie standardu świadczonych usług. Gwarantuje to wzrost zainteresowania ofertą przedsiębiorstwa. Pierwszym krokiem jest sprawdzenie, czy w firmie występuje któryś z 4 najpowszechniejszych błędów komunikacji wewnętrznej, o których przeczytasz w naszym artykule. Zachęcamy również do przeczytania tekstu zespołu JIRAhttps://jirasolutions.pl/4-bledy-komunikacji-wewnetrznej-w-firmie/

Jednokierunkowa komunikacja

Klasycznym błędem komunikacyjnym jest sytuacja, gdy osoby zarządzające ograniczają się wyłącznie do wydawania poleceń. Rozdzielenie zadań między pracownikami to obowiązek, jednak należy pamiętać również o tym, aby okazać załodze wsparcie i zrozumienie. Każdy pracownik pragnie poczuć się doceniony, szczególnie jeśli pracuje w przedsiębiorstwie już długi czas. Kadra zarządzająca okazuje swój szacunek oraz uznanie właśnie poprzez uwzględnianie zdania podwładnych. Pracownicy powinni mieć możliwość przekazania swoich uwag, czy też pomysłów. Niezwykle często są to rozwiązania na tyle dobre, że kierownictwo decyduje się na ich wdrożenie. Brak komunikacji między załogą, a managerami niesie wiele negatywnych konsekwencji. Po pierwsze zmniejszają się szansę na rozwój firmy. Personel nie ma motywacji do tego, aby się wykazywać. Pracownicy czują się niekomfortowo, a często obawiają się swoich przełożonych. Ponadto czują się mocno ograniczeni przez szefostwo, co nie wpływa dobrze na jakość wykonywanych obowiązków.

Brak konsekwencji

Kadra zarządzająca powinna być wsparciem dla swojej załogi. Istotnym jest, aby potrafiła ona mówić nie tylko o sukcesach, ale również porażkach. W każdym przedsiębiorstwie zdarzają się pomyłki. Wielu z nich nie da się uniknąć, jednak część z nich wynika z zaniedbania personelu. Ważne jest, aby manager potrafił rozmawiać o trudnych sprawach. Musi on racjonalnie oceniać daną sytuację. Istotnym jest także to, aby jasno komunikował on swoje zdanie, a w razie konieczności wyciągał konsekwencje. Oczywiście nie chodzi o to, aby zastraszyć personel. Powinien on jednak być świadomy swoich błędów.

Niejasne rozdzielenie zadań

Nierzadko dzieje się tak, że osoba koordynująca pracę w firmie posługuje się ogólnikami. Skutkuje to tym, że pracownicy nie mają pojęcia od czego rozpocząć swoją pracę. Załoga powinna znać szczegóły dotyczące każdego zadania. Ważne jest również to, aby każdy pracownik wiedział za co konkretnie odpowiada. Brak właściwego podziału zadań może wywołać wiele konfliktów wewnętrznych. Spowalnia to również realizację prac.

Źle dobrane narzędzia komunikacyjne

Komunikacja między załogą przedsiębiorstwa może odbywać się poprzez różnorodne narzędzia. Najczęściej wykorzystywane są prywatne skrzyni mailowe, czy też popularne komunikatory. Warto jednak pamiętać, że tak komunikacja nie jest skuteczna.
Najlepszą opcją jest zintegrowany system JIRA, który aktualnie jest jednym z najlepszych narzędzi biznesowych. Platforma JIRA jest na tyle funkcjonalna, że nie ma konieczności inwestowani w inne narzędzie komunikacyjne. W jednym miejscu zespół może wymieniać się wiadomościami, danymi, czy też plikami. JIRA zapewnia dostęp do m.in. dokumentacji, zasobów przedsiębiorstwa, czy też kartoteki pracowników.

Leave a Reply

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *